Thermowood®
Tepelne upravené drevo z fínskej borovice.


Zobraziť produkty

Fínska kvalita. Lunawood©

Predstavujeme Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood® . Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia. 

Nami dodávané a celkom ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Lisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (skratka TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC). 

Prevažne sa jedná o severskú (fínsku) borovicu, pretože severská borovica má oveľa väčšiu hustotu,pevnosť a tvrdosť. Materiál ThermoWood® je schopný minimálne 30 ročnej životnosti, bez povrchového ošetrenia a pri použití v exteriéri.


Výhody a vlastnosti

Štruktúru a fyzikálne vlastnosti
Absorbcia vlhkosti
Absencia nežiadúcich látok
Atraktívny vzhľad
Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy.
Vysoká životnosť
Univerzálne použitie
Štruktúru a fyzikálne vlastnosti

Tepelne modifikované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou.Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába patentovaným spôsobom v ochrannej atmosfére pary v špeciálnych šesťkomorových sušiacich tuneloch pri teplotnom rozmedzí 160 – 215 °C.

Absorbcia vlhkosti

Počas tepelnej úpravy je bunečná štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je pri dreve tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 5 – 7 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Materiál ThermoWood® je teda rozmerovo a tvarovo stabilný v podmienkach bežne premenlivej vlhkosti s dobrou redukciou všetkých vnútorných napätí a trvalých i dočasných rozmerových a tvarových zmien. Týmito zmenami je myslené následné praskaniealebo tvarové zakrivenie, skrútenie alebo prehnutie. Podľa výsledkov štúdie University of Technology v Helsinkách (táto štúdia je súčasťou certifikátu BRE) je prehnutie pri materiáli ThermoWood® znížené až o 90 % oproti totožnému tepelne neošetrenému materiálu. Táto štúdia bola jedným z podkladov pre vydanie britského certifikátu BRE, v ktorom je stanovené, že materiál ThermoWood® je schopný minimálnej životnosti 30 rokov.

Absencia nežiadúcich látok
Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice, vylúhovateľných biologických látok a hlavne k rozkladu celulózy, lignínu a hemicelulózy (reťazcov cukrov). Vzhľadom k absencii týchto zložiek je ThermoWood® niekedy nazývaný ako „mŕtve“ drevo. Pri tepelne upravenom dreve ThermoWood® tiež vďaka tejto skutočnosti dochádza k zlepšeniu tepelne izolačných vlastností dreva a tiež ku zníženiu tepelnej vodivosti dreva, a to zhruba o 20 – 25 %. Na slnku preto tepelne upravené drevo nepáli do nôh a môže byť použité na sedacie plochy v saunách a parných kúpeľoch. Materiál ThermoWood® patrí do 2. triedy biologickej odolnosti (certifikácia KOMO), čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe. Vďaka úplnej absencii výživných látok je schopný ThermoWood® odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám. V dôsledku všetkých týchto zmien je možné jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou.
Atraktívny vzhľad
Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. Tepelne modifikované drevo ThermoWood® získava až tmavohnedý karamelový odtieň v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu) a začne drobne praskať. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, opatrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou (ošetrujúce prostriedky OWATROL). Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).
Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy.
Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť pri použití v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a ide iba o zmenu mikroskopickej povrchovej vrstvy, spôsobenú vplyvom UV žiarenia a poveternostných podmienok. Vďaka tepelnej úprave v celom priereze dreva navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť za pomoci nami dodávaných a vyskúšaných odstraňovačov drevnej šedi (prostriedok OWATROL – NET-TROL) neobmedzene často. Viac sa o farebných zmenách materiálu ThermoWood® dočítate ďalej v tomto katalógu na strane venovanej tejto problematike.
Vysoká životnosť
Vďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej životnosti bez nutnosti povrchovej údržby, čo je doložené certifikátom KOMO holandskej spoločnosti SKH a britským certifikátom BRE.
Univerzálne použitie
Tepelne upravené drevo ThermoWood® je určené k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien a stropov sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Výrobný proces

Materiál ThermoWood® je schopný minimálne 30 ročnej životnosti, bez povrchového ošetrenia a pri použití v exteriéri. Ponúkame Vám skvelé vlastnosti tohto unikátneho tepelne upraveného dreva z fínskej borovice, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.ThermoWood® sa vyrába tepelným spracovaním (v teplotnom rozmedzí 160 až 215°C), pri ktorom dochádza k zmene vnútornej štruktúry, fyzikálnych a mechanických vlastností dreva. 

Tento tepelný proces zahŕňa zahriatie dreva na hodnoty presahujúce teplotu jeho samovoľného vznietenia pomocou vodnej pary, ktorá má pri tomto procese zároveň ochrannú funkciu. Tepelné spracovanie môže byť použité pre úpravu vlastností dreva na základe potrieb predpokladaného účelu použitia. Odlišné teploty, odlišná doba spracovania a odlišné techniky sušenia prepožičiavajú ošetrenému drevu rôzne výsledné vlastnosti, ktoré sú tepelným procesom pozitívne zmenené. 

Ide o rozmerovú a tvarovú stálosť, tepelnú vodivosť, odolnosť proti hnilobe, drevokazným škodcom a flexibilitu dreva pri úprave do rôznych tvarov a foriem. Celý výrobný proces je úplne ekologický a využíva len teplo a vodnú paru bez pridania akýchkoľvek chemických prostriedkov. Celé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajišti dopravuje vopred prebrané a preložené surové rezivo. Toto rezivo postupuje ďalej tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania. Samotný proces tepelného spracovania trvá zhruba 36 hodín.

Možnosti využitia

Terasy a obklady bazénov

Drevené obklady fasád budov

Saunové a interierové obklady

Záhradný nábytok, vyvýšené záhony a drevené kochlíky


Zobraziť produkty